Uskladnění sekačky na zimu

Zazimování robotických sekaček Segway Navimow H-series 

1. Příprava před uskladněním na zimu

1.1 Smazat celý plán sečení

Otevřít aplikaci Navimow přejít do Nastavení>Plán sečení> a smazat postupně celý plán. 

 

 

1.2 Nabít baterii

Před uskladněním nabít baterii. Baterie by měla mít mezi 85-100% 

 

 

2. Uskladnění antény a nabíjecí stanice

2.1 Příprava k uskladnění antény a nabíjecí stanice

Odpojte nabíjecí stanici od napájení a vypněte sekačku dlouhým podržením tlačítka OK na více než 4 vteřiny - u sekačky s aktivním PINem se musí před vypnutím ještě zadat PIN k potvrzení vypnutí. 

2.2 Označení umístění

Pro eliminaci nového mapování další sezónu doporučujeme označit si umístění nabíjecí stanice a případně i antény.
Pokud používáte držák antény s vidlicí do země, doporučujeme vidlici nechat na stejném místě a odmontovat pouze GNSS anténu vč. tyče.

Poznámka: Anténu i napájecí adaptér vč. kabeláže můžete nechat venku a zabezpečit tyto komponenty krytím. Důrazně však doporučujeme anténu, napájecí adaptér uskladnit také. Zakopané kabely lze ponechat v zemi avšak je nutné zakrýt konektory a ochránit je před vnikem vlhkosti.

Postup:

  • Použijte inbus pro vyšroubování jistících šroubů nabíjecí stanice a odpojte anténu od nabíjecí stanice.

  • Označte si pozici uchycení nabíjecí stanice. Můžete využít šrouby, které poté vrátíte do otvorů anebo například dřevěné kolíky. K některým modelům je v příslušenství dodávána sada oranžových kolíků pro označení uchycení a polohy nabíjecí stanice. 

  • Odmontujte držák antény od vidlice a následně odmontujte GNSS anténu z držáku(tyče)

Poznámka: Je velice důležité označit původní polohu nabíjecí stanice aby mohla být následující rok správně umístěna.  

3. Uskladnění na zimu

3.1 Vyčištění sekačky a nabíjecí stanice

Před uskladněním sekačky vyčistěte co nejdůkladněji sekačku i nabíjecí stanici.
Vyčistěte nejen vnější kryty ale také žací ústrojí.
K očištění použijte například mokrý hadr, kartáč a suchý hadr pro usušení sekačky.

*Poznámka: Vždy používejte ochranné pomůcky jako jsou například rukavice k zamezení poranění o žací ústrojí (nože). 

*Poznámka II.: Pokud je to možné a ve vašich možnostech doporučujeme i odmontovat unašeč nožů pro důkladnější očištění. V ideálním případě kontaktujte svého prodejce a požádejte o údržbu a čištění.(Tato služba může být zpoplatněna.)

 

3.2 Uskladnění

SEKAČKU PŘED USKLADNĚNÍM NECHEJTE ŘÁDNĚ OSCHNOUT. VLHKÁ A NEOČIŠTĚNÁ SEKAČKA NEMŮŽE BÝT USKLADNĚNA!

Zabalte sekačku, nabíjecí stanici, GNSS anténu a napájecí adaptér do původního balení a celé toto balení uskladněte na suché a před mrazem izolované místo. 

 

3.3 Nabití baterie

Před uskladněním vždy sekačku vypněte.
Doporučujeme zhruba každých 120 dní sekačku nabít a poté znovu uskladnit.
Doporučujeme držet kapacitu baterie na 85% a více.
 

4. Příprava sekačky po zimě

4.1 Sestavení GNSS Antény

Sestavte anténu a opět ji umístěte na původní místo. 

 

4.2 Umístění stanice na původní místo

Na místě nabíjecí stanice vyhledejte označení otvorů a nabíjecí stanici umístěte a zarovnejte na své původní místo vč. antény. 

 

Následně připojte anténu i napájecí adaptér do nabíjecí stanice a připojte jej do sítě.

 

4.3 Příprava na spuštění

Ujistěte se, že sekačka není v nabíjecí stanici a zapněte ji dlouhým podržením tlačítka OK.
Pokud máte aktivní ochranu PINem je nutné po zapnutí zadat PIN.
 

 

 

Jakmile se na sekačce rozsvítí modré osvětlení stiskněte tlačítko HOME + OK.
V případě, že byly dodrženy správně všechny zásady, měla by sekačka sama zajet do nabíjecí stanice. 

 

Poznámka: Pokud se na sekačce objeví chyba 6004 - Nebylo možné zahájit sečení protože nabíjecí stanice nebo anténa nejsou na původní pozici, je nutné smazat původní mapu a sekačku znovu namapovat.

 

4.4 Kontrola funkce

Pokud sekačka úspěšně zajede do nabíjecí stanice a začne se nabíjet stiskněte tlačítka MOW + OK pro zahájení sečení.
V případě, že sekačka vyjede a zahájí sečení bez chyb je sekačka připravena k provozu a můžete uchytit dokovací stanici přiloženými šrouby.
  

4.5 Aktualizace SW

Během zimního období je možné, že bylo vydáno několik aktualizací funkcí a chyb.
Doporučujeme před zahájením sečení sekačku aktualizovat vč. dodatečného příslušenství, jako je například senzor VisionFence. 

Před zahájením aktualizace se ujistěte, že:

  • Sekačka je v nabíjecí stanici
  • Sekačka je připojena stabilně k silnému signálu (4G nebo Wi-Fi)
  • Baterie má více než 20%
  • Není nastaven žádný plán sečení v následující hodině.

Pokud si nejste stále jisti, jak provést aktualizaci podívejte se na návod od výrobce (pouze v angličtině).

 

 

 

 

 

Zpět do obchodu